+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

EN 50075 Phích cắm hai cực phẳng không nối dây, 2,5 A 250 V, có dây, để kết nối thiết bị loại I dùng trong gia đình và các mục đích tương tự

Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn này là các thử nghiệm điển hình.
Để thử nghiệm, phích cắm phải có dây thích hợp với mục đích sử dụng, dây dài ít nhất là 1 m.
Trừ khi có quy định khác, các thử nghiệm được thực hiện theo thứ tự của các điều, ở nhiệt độ môi trường xung quanh (20 ± 5) 9C.
Bộ ba phích cắm phải chịu tất cả các thử nghiệm liên quan, ngoại trừ các thử nghiệm ở 12.2, 12.3, 13.4 và 14.2. Bộ ba phích cắm thứ hai phải chịu các thử nghiệm ở 12.2, 13.4 và 14.2. Cần có bộ ba phích cắm thứ ba cho thử nghiệm 12.3. Do đó, cần có tổng cộng chín phích cắm.
Phích cắm được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn này nếu có nhiều lỗi hơn số lỗi của một phích cắm trong một trong các thử nghiệm. Nếu một phích cắm không đạt trong thử nghiệm thì thử nghiệm đó và các thử nghiệm trước đó có thể ảnh hưởng đến kết quả của thử nghiệm đó được lặp lại trên bộ phích cắm khác có số lượng quy định trong 4.4, tất cả các phích cắm đó sau đó phải phù hợp với các thử nghiệm lặp lại.

LISUN các thiết bị sau đây đáp ứng đầy đủ EN 50075 Phích cắm hai cực phẳng, không nối dây, 2,5 A 250 V, có dây, để kết nối thiết bị loại I dùng trong gia đình và các mục đích tương tự:

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

=