+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

Tổ chức Tiêu chuẩn & Chất lượng EOS Ai Cập

Tổ chức Tiêu chuẩn & Chất lượng Ai Cập (EOS) là tổ chức chính thức của Ai Cập chịu trách nhiệm về các hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng và đo lường công nghiệp. Mục tiêu của nó là nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Ai Cập trên thị trường quốc tế và khu vực, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Năm 1957, theo Nghị định của Tổng thống số 29/1957, người ta quyết định thành lập “Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Ai Cập (EOS)”. Cùng năm đó, EOS gia nhập tổ chức ISO và trở thành thành viên của tổ chức ISO.

Năm 1979, theo Nghị định số 392/1979 của Tổng thống, Trung tâm Kiểm soát Chất lượng được thành lập và gia nhập EOS. Tại thời điểm này, tên đầy đủ của EOS đã được đổi thành Tổ chức Tiêu chuẩn hóa & Kiểm soát Chất lượng Ai Cập.

Năm 2005, theo Nghị định của Tổng thống số 83/2005, tên đầy đủ của EOS được đổi thành Tổ chức Tiêu chuẩn & Chất lượng Ai Cập.

Kể từ khi Ai Cập ký thỏa thuận gia nhập WTO vào năm 1995, EOS đã trở thành điểm tư vấn thông báo TBT cho các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp của Ai Cập.

EOS có năm ủy ban chính: Ủy ban EOS/CODEX, Ủy ban EOS/COPOLCO, Ủy ban EOS/CASCO, EOS/ISO/TC 176 và EOS/ISO/TC 207.

Mục đích của Tiêu chuẩn Ai Cập:
1. Tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau;

2. Đơn giản hóa và phù hợp;

3. An toàn, sức khỏe, bảo vệ tính mạng và môi trường;

4. Bảo vệ người tiêu dùng và nhà sản xuất;

5. Giao tiếp và hiểu biết giữa các bên tham gia hoạt động thương mại và công nghiệp;

6. Giảm chi phí, tiết kiệm nhân lực, tài nguyên và năng lượng;

7. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Ai Cập trên thị trường địa phương và quốc tế;

8. Giảm tranh chấp thương mại. Tổ chức Tiêu chuẩn & Chất lượng Ai Cập (EOS) là tổ chức chính thức của Ai Cập chịu trách nhiệm về các hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng và đo lường công nghiệp. Mục tiêu của nó là nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Ai Cập trên thị trường quốc tế và khu vực, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.


Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

=