+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

VDE 0620 của Máy đo ổ cắm và ổ cắm tiêu chuẩn Đức

Sản phẩm số: GNGPL-VDE

Để lại lời nhắn

=
 • Mô tả
 • Máy đo phích cắm và ổ cắm của Đức được thiết kế và sản xuất nghiêm ngặt theo các yêu cầu tiêu chuẩn liên quan của VDE 0620-1:2010.

  Máy đo kiểm tra phích cắm và ổ cắm này chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và kiểm tra xem cấu trúc và kích thước của phích cắm và ổ cắm có phù hợp với tiêu chuẩn VDE 0620-1:2010 hay không. Và các ngành công nghiệp ứng dụng chủ yếu là điện tử, thiết bị điện, phích cắm và ổ cắm và các lĩnh vực tương tự khác.

  Không. trang Chi tiết Số lượng
  1 DIN-VDE 0620-1-Lehre1 Größe der Steckerstift-Einführungsöffnungen chiếc 3
  2 DIN-VDE 0620-1-Lehre2 Prüfung der kleinsten Öffnungsweite und der kleinsten Abzugskraft der Kontaktbuchsen chiếc 2
  3 DIN-VDE 0620-1-Lehre3 Stecker Einführbarkeit zweipoliger chiếc 1
  4 DIN-VDE 0620-1-Lehre4 Einführbarkeit zweipoliger Stecker mit seitlichen Schutzkontakten chiếc 1
  5 DIN-VDE 0620-1-Lehre5 Prüfung des Abstandes với sự liên kết đầu tiên 1 bộ/4 chiếc
  6 DIN-VDE 0620-1-Lehre6 Stiftdurchmesser 1 bộ/4 chiếc
  7 DIN-VDE 0620-1-Lehre7 Prüfung des Stiftabstandes bei Steckern 2P + AC 16 A và 2P AC 16 A 1 bộ/2 trong 1
  8 DIN-VDE 0620-1-Lehre8 Prüfung der größten Öffnungsweite der Kontaktbuchsen chiếc 1
  9 DIN-VDE 0620-1-Lehre9 Auswechselbarkeit chiếc 1
  10 DIN-VDE 0620-1-Lehre10-A Prüfung auf Unmöglichkeit des einpoligen Einführens A chiếc 1
  11 DIN-VDE 0620-1-Lehre10-B Prüfung auf Unmöglichkeit des einpoligen Einführens B chiếc 1
  12 DIN-VDE 0620-1-Lehre11 Prüfung der Nichteinführbarkeit zweipoliger Stecker ohne Schutzkontakt chiếc 1
  13 DIN-VDE 0620-1-Lehre12 Prüfung auf Unmöglichkeit des einpoligen Einführens von Steckern in Steckdosen 1 bộ/4 chiếc
  14 DIN-VDE 0620-1-Lehre13 Prüfung der Nichtberührbarkeit von aktiven Teilen durch die Shutter Hindurch und von aktiven Teilen von Steckdosen mit höherem Schutzgrad 1 bộ
  15 DIN-VDE 0620-1-Lehre14 Prüfung der seitlichen Schutzkontakte chiếc 1
  16 DIN-VDE 0620-1-Lehre15 Prüfung der Nichtberührbarkeit von aktiven Teilen durch die Shutter Hindurch nach der Prüfung des bestimmungsgemäßen Betriebs 1 bộ
  17 DIN-VDE 0620-1Hình15 Đánh giá chiếc 1
  18 DIN-VDE 0620-1-Lehre16a Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers 2P + AC 250 V 16 A chiếc 1
  19 DIN-VDE 0620-1-Lehre16b Lehre zur Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers chiếc 1
  3P + N + AC 400/230 V 16 A
  20 DIN-VDE 0620-1-Lehre16c Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers AC 400/230 V 25 A chiếc 1
  21 DIN-VDE 0620-1-Lehre16d Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers 2P AC 250 V 2,5 A chiếc 1
  22 DIN-VDE 0620-1-Lehre16e Prüfung der größten Abzugskraft der Kontaktbuchse des Steckers nach DIN 49441 Form R2 chiếc 1
  23 DIN-VDE 0620-1-Lehre17 Prüfung des Umrisses von Kappen und Abdeckungen (Dicke: khoảng 2 mm) chiếc 1
  24 DIN-VDE 0620-1-Lehre18 Prüfung von Rillen, Löchern và Hinterschneidungen chiếc 1
  25 DIN-VDE 0620-1-Lehre19a Messung der Kraft zum Öffnen des Shutters für Steckdosen 16 A, 250 V~nach DIN 49440-1 chiếc 1
  26 DIN-VDE 0620-1-Lehre19b Messung der Kraft zum Öffnen des Shutters für Steckdosen 2,5 A, 250 V~ nach DIN 49440-2 và DIN 49437 chiếc 1
  27 DIN-VDE 0620-1-EN50075 Kiểm tra khả năng thay thế của phích cắm chiếc 1
  28 DIN-VDE 0620-1-49440-L1 49440 – L1 – ổ cắm thử nghiệm IPX4 chiếc 1
  29 DIN-VDE 0620-1-49440-L2 49440 – L2 – ổ cắm thử nghiệm IPX4 chiếc 1
  30 DIN-VDE 0620-1-L1-L2 Cột có máy đo đường kính phích cắm nối đất và thiết bị kiểm tra 1 bộ/3 chiếc
  31 DIN-VDE 0620-1-Bild15 Vorrichtung zur Prüfung der Stabilität von seitlichen Schutzkontakten 1 bộ
  32 DIN-VDE 0620-1-Bild14 Vorrichtung zur Messung der Kontaktkraft bei seitlichen Schutzkontakten 1 bộ
  33 DIN-VDE 0620-1-Bild43 Vorrichtung zur Prüfung der seitlichen Schutzkontakte 1 bộ/2 chiếc

   

  Tags: ,