+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

VDE0620 của Máy đo ổ cắm và ổ cắm tiêu chuẩn Đức

Mã sản phẩm: GNGPL-VDE

Để lại lời nhắn

=
 • Mô tả
 • Máy đo phích cắm và ổ cắm của Đức được thiết kế và sản xuất nghiêm ngặt theo các yêu cầu tiêu chuẩn liên quan của VDE0620-1:2010.

  Máy đo kiểm tra phích cắm và ổ cắm này chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và kiểm tra xem cấu trúc và kích thước của phích cắm và ổ cắm có phù hợp với tiêu chuẩn VDE0620-1:2010 hay không. Và các ngành công nghiệp ứng dụng chủ yếu là điện tử, thiết bị điện, phích cắm và ổ cắm và các lĩnh vực tương tự khác.

  Không. trang Chi tiết Số lượng
  1 DIN-VDE0620-1-Lehre1 Größe der Steckerstift-Einführungsöffnungen chiếc 3
  2 DIN-VDE0620-1-Lehre2 Prüfung der kleinsten Öffnungsweite und der kleinsten Abzugskraft der Kontaktbuchsen chiếc 2
  3 DIN-VDE0620-1-Lehre3 Stecker Einführbarkeit zweipoliger chiếc 1
  4 DIN-VDE0620-1-Lehre4 Einführbarkeit zweipoliger Stecker mit seitlichen Schutzkontakten chiếc 1
  5 DIN-VDE0620-1-Lehre5 Prüfung des Abstandes với sự liên kết đầu tiên 1 bộ/4 chiếc
  6 DIN-VDE0620-1-Lehre6 Stiftdurchmesser 1 bộ/4 chiếc
  7 DIN-VDE0620-1-Lehre7 Prüfung des Stiftabstandes bei Steckern 2P + AC 16 A và 2P AC 16 A 1 bộ/2 trong 1
  8 DIN-VDE0620-1-Lehre8 Prüfung der größten Öffnungsweite der Kontaktbuchsen chiếc 1
  9 DIN-VDE0620-1-Lehre9 Auswechselbarkeit chiếc 1
  10 DIN-VDE0620-1-Lehre10-A Prüfung auf Unmöglichkeit des einpoligen Einführens A chiếc 1
  11 DIN-VDE0620-1-Lehre10-B Prüfung auf Unmöglichkeit des einpoligen Einführens B chiếc 1
  12 DIN-VDE0620-1-Lehre11 Prüfung der Nichteinführbarkeit zweipoliger Stecker ohne Schutzkontakt chiếc 1
  13 DIN-VDE0620-1-Lehre12 Prüfung auf Unmöglichkeit des einpoligen Einführens von Steckern in Steckdosen 1 bộ/4 chiếc
  14 DIN-VDE0620-1-Lehre13 Prüfung der Nichtberührbarkeit von aktiven Teilen durch die Shutter Hindurch und von aktiven Teilen von Steckdosen mit höherem Schutzgrad 1 bộ
  15 DIN-VDE0620-1-Lehre14 Prüfung der seitlichen Schutzkontakte chiếc 1
  16 DIN-VDE0620-1-Lehre15 Prüfung der Nichtberührbarkeit von aktiven Teilen durch die Shutter Hindurch nach der Prüfung des bestimmungsgemäßen Betriebs 1 bộ
  17 DIN-VDE0620-1Fig15 Đánh giá chiếc 1
  18 DIN-VDE0620-1-Lehre16a Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers 2P + AC 250 V 16 A chiếc 1
  19 DIN-VDE0620-1-Lehre16b Lehre zur Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers chiếc 1
  3P + N + AC 400/230 V 16 A
  20 DIN-VDE0620-1-Lehre16c Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers AC 400/230 V 25 A chiếc 1
  21 DIN-VDE0620-1-Lehre16d Prüfung der größten Abzugskraft des Steckers 2P AC 250 V 2,5 A chiếc 1
  22 DIN-VDE0620-1-Lehre16e Prüfung der größten Abzugskraft der Kontaktbuchse des Steckers nach DIN 49441 Form R2 chiếc 1
  23 DIN-VDE0620-1-Lehre17 Prüfung des Umrisses von Kappen und Abdeckungen (Dicke: khoảng 2 mm) chiếc 1
  24 DIN-VDE0620-1-Lehre18 Prüfung von Rillen, Löchern và Hinterschneidungen chiếc 1
  25 DIN-VDE0620-1-Lehre19a Messung der Kraft zum Öffnen des Shutters für Steckdosen 16 A, 250 V~nach DIN 49440-1 chiếc 1
  26 DIN-VDE0620-1-Lehre19b Messung der Kraft zum Öffnen des Shutters für Steckdosen 2,5 A, 250 V~ nach DIN 49440-2 và DIN 49437 chiếc 1
  27 DIN-VDE0620-1-EN50075 Kiểm tra khả năng thay thế của phích cắm chiếc 1
  28 DIN-VDE0620-1-49440-L1 49440 – L1 – ổ cắm thử nghiệm IPX4 chiếc 1
  29 DIN-VDE0620-1-49440-L2 49440 – L2 – ổ cắm thử nghiệm IPX4 chiếc 1
  30 DIN-VDE0620-1-L1-L2 Cột có máy đo đường kính phích cắm nối đất và thiết bị kiểm tra 1 bộ/3 chiếc
  31 DIN-VDE0620-1-Bild15 Vorrichtung zur Prüfung der Stabilität von seitlichen Schutzkontakten 1 bộ
  32 DIN-VDE0620-1-Bild14 Vorrichtung zur Messung der Kontaktkraft bei seitlichen Schutzkontakten 1 bộ
  33 DIN-VDE0620-1-Bild43 Vorrichtung zur Prüfung der seitlichen Schutzkontakte 1 bộ/2 chiếc

   

  Tags: ,