+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
13 Tháng Năm, 2024 33 Xem Tác giả: Cherry Shen

Đầu dò thử nghiệm IEC 61032 17 với (Dây thử nghiệm đường kính 0.5 mm)

Tổng công ty

1.1 Phạm vi và đối tượng

Tiêu chuẩn quốc tế này (IEC61032) quy định các chi tiết và kích thước của đầu dò thử nghiệm dùng để kiểm tra khả năng bảo vệ của vỏ bọc đối với:
- bảo vệ con người khỏi tiếp cận các bộ phận nguy hiểm bên trong vỏ bọc;
- bảo vệ thiết bị bên trong vỏ chống lại sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài.

Đầu dò thử nghiệm IEC 61032 17 với (Dây thử nghiệm đường kính 0.5 mm)

SMT 1217_AL

1.2 Mục đích của tiêu chuẩn này là:

– tập hợp các thăm dò đối tượng xuất bản và thăm dò truy cập hiện được quy định trong các tiêu chuẩn khác vào cùng một, cùng với bất kỳ thăm dò mới cần thiết nào;   
- Hướng dẫn các ủy ban kỹ thuật trong việc lựa chọn kiểm tra thăm dò;
- khuyến khích những người liên quan xác định đầu dò thử nghiệm phù hợp với những gì đã được quy định trong tiêu chuẩn này thay vì sửa đổi các chi tiết và kích thước;
- để hạn chế sự phổ biến hơn nữa của các loại đầu dò thử nghiệm.

1.3 Khuyến nghị chung

Khi lựa chọn đầu dò cần ưu tiên đầu dò mã IP.
Việc sử dụng các đầu dò khác, đặc biệt là các đầu dò không được quy định trong tiêu chuẩn này, nên được giới hạn trong trường hợp việc sử dụng đầu dò mã IP vì lý do nào đó không thực tế.

LƯU Ý 1-Việc lựa chọn đầu dò thử nghiệm cho mục đích cụ thể là trách nhiệm của ủy ban kỹ thuật liên quan.
LƯU Ý 2-Ủy ban kỹ thuật mong muốn phát triển các đầu dò mới hoặc sửa đổi các đầu dò hiện có phải gửi đề xuất lên ủy ban kỹ thuật 70 để sửa đổi tiêu chuẩn này.

Việc áp dụng đầu dò, điều kiện thử nghiệm, điều kiện chấp nhận và quy trình trong trường hợp có kết quả thử nghiệm trái ngược nhau là trách nhiệm của ủy ban sản phẩm liên quan. Giấy chứng nhận dựa trên các đầu dò thử nghiệm phù hợp với phiên bản đầu tiên của IEC 61032 nên vẫn còn hiệu lực.

2 Tài liệu tham khảo quy phạm

Các tài liệu quy chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản mà thông qua việc viện dẫn trong văn bản này sẽ tạo thành các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc tế này. Tại thời điểm xuất bản, các phiên bản được nêu là hiện hành. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của các tài liệu quy chuẩn được nêu dưới đây. Các thành viên của CEl và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện hành.

CEI 60050(826): 1982, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)-Chapitre826: Lắp đặt thiết bị điện.
CEI 60529: 1989, Degrés deprotection procurés par les Enveloppes. (Mã IP)
CEI 60536: 1976, Phân loại des matériels électriques et électroniques en cequi Concerne la Protection contre les chocs électriques.
ISO 4287-1: 1984, Rugosité de surface – Thuật ngữ – Phần 1: Surface et ses paramètres.

Thăm dò thử nghiệm 17 của IEC61032 Dây thử đường kính 0.5 mm
Dây này nhằm mục đích xác minh khả năng bảo vệ chống tiếp cận các bộ phận mang điện nguy hiểm của đồ chơi điện.
Dây thử nghiệm xác nhận với IEC61032 Hình 11 Đầu dò thử nghiệm 17 yêu cầu tiêu chuẩn. Nó được sử dụng để xác minh xem có thể chạm vào các bộ phận mang điện của đồ chơi điện hay không. Nó được trang bị tay cầm được làm bằng nylon.

Đầu dò thử nghiệm IEC 61032 17 với (Dây thử nghiệm đường kính 0.5 mm)

Đầu dò thử nghiệm IEC 61032 17 với (Dây thử nghiệm đường kính 0.5 mm)

Tags: ,

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

=