+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
09 Tháng Năm, 2024 56 Xem Tác giả: Cherry Shen

Đầu dò thử nghiệm 13 với cáp tiêu chuẩn EN 61032

1. Chung

1.1 Phạm vi và đối tượng

Tiêu chuẩn này quy định chi tiết và kích thước của đầu dò thử nghiệm dùng để kiểm tra khả năng bảo vệ của vỏ bọc đối với:
- bảo vệ con người khỏi tiếp cận các bộ phận nguy hiểm bên trong vỏ bọc;
- bảo vệ thiết bị bên trong vỏ chống lại sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài.

Mục tiêu của tiêu chuẩn quốc tế này là:
– tập hợp các thăm dò đối tượng xuất bản và thăm dò truy cập hiện được quy định trong các tiêu chuẩn khác vào cùng một, cùng với bất kỳ thăm dò mới cần thiết nào;
– hướng dẫn các ủy ban kỹ thuật trong việc lựa chọn đầu dò thử nghiệm;
- khuyến khích các bên liên quan xác định đầu dò thử nghiệm phù hợp với các đầu dò đã được quy định trong tiêu chuẩn này thay vì sửa đổi các chi tiết và kích thước;
- để hạn chế sự phổ biến hơn nữa của các loại đầu dò thử nghiệm.

Đầu dò thử nghiệm 13 với cáp tiêu chuẩn EN 61032

SMT 1213C_AL

1.2 Khuyến nghị chung

Khi lựa chọn đầu dò cần ưu tiên đầu dò mã IP.
Việc sử dụng các đầu dò khác, đặc biệt là các đầu dò không được quy định trong tiêu chuẩn này, nên được giới hạn trong trường hợp việc sử dụng đầu dò mã IP vì lý do nào đó không thực tế.
CHÚ THÍCH 1 Việc lựa chọn đầu dò thử nghiệm cho mục đích cụ thể là trách nhiệm của ban kỹ thuật liên quan.
CHÚ THÍCH 2: Ban kỹ thuật muốn phát triển đầu dò mới hoặc sửa đổi đầu dò hiện có phải gửi đề xuất tới ủy ban kỹ thuật 70 về việc sửa đổi tiêu chuẩn này.
Việc áp dụng đầu dò, điều kiện thử nghiệm, điều kiện chấp nhận và quy trình trong trường hợp có kết quả thử nghiệm trái ngược nhau là trách nhiệm của ủy ban sản phẩm liên quan.
Giấy chứng nhận dựa trên các đầu dò thử nghiệm phù hợp với phiên bản đầu tiên của EN 61032 nên vẫn còn hiệu lực

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu quy chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản mà thông qua việc viện dẫn trong văn bản này sẽ tạo thành các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc tế này. Tại thời điểm xuất bản, các phiên bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tài liệu quy phạm đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia các thỏa thuận dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế này
Tiêu chuẩn được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của các tài liệu quy chuẩn được nêu dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các tiêu chuẩn quốc tế hiện có hiệu lực.

Tiêu chuẩn.
IEC 60050 (826):1982, Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) -Chương 826: Lắp đặt điện trong các tòa nhà.
IEC 60529:1989, Cấp bảo vệ bằng vỏ bọc (Mã IP).
IEC 60536:1976, Phân loại thiết bị điện và điện tử liên quan đến bảo vệ chống điện giật.
ISO 4287-1:1984, Độ nhám bề mặt-Thuật ngữ-Phần 1: Bề mặt và các thông số của nó.

3 Phân loại đầu dò thử nghiệm

Kiểm tra đầu dò được phân loại như sau:
a) theo chỉ định của họ
-IP mã thăm dò;
- các đầu dò khác;
b) theo loại bảo vệ mà chúng dự định kiểm tra
- đầu dò tiếp cận;
c) theo mối nguy hiểm cụ thể mà họ dự định kiểm tra
- đầu dò chủ yếu được sử dụng để kiểm tra việc bảo vệ con người chống lại sự tiếp cận đến các bộ phận mang điện nguy hiểm hoặc các bộ phận cơ khí nguy hiểm;
- đầu dò được thiết kế đặc biệt để sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ con người khỏi sự tiếp cận các bộ phận cơ khí nguy hiểm;
- đầu dò chủ yếu được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ con người khỏi tiếp cận các bộ phận bên trong có nguy hiểm về nhiệt, ví dụ các bộ phận nóng hoặc phát sáng bên trong;
- đầu dò được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ của thiết bị chống lại sự xâm nhập của vật rắn từ bên ngoài.

Đầu dò thử nghiệm 13 với cáp tiêu chuẩn EN 61032

Đầu dò thử nghiệm 13 với cáp tiêu chuẩn EN61032

Tags: ,

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

=